Tips när du ska köpa husbåt

Att köpa en husbåt är inte riktigt samma sak som att köpa en villa. Det tillkommer andra hinder och kostnader för att få bo på sjön. 

Begränsade platser och utbud

Det finns inte så många platser i Sverige som har permanenta platser för husbåtar. Du måste ned till södra Sverige, de flesta platserna finns i Malmö. Du har därmed inte lika stort utbud som när du söker en villa. Här behöver du resa till huset.

Vill du placera din båt på en ny plats behöver du söka bygglov och få dispens från strandskyddsbestämmelserna som är mycket hårda. Platsen du placerar båten på ska inte vara iväg för vanlig trafik och måste kopplas upp till elnätet och ha tillgång till vatten. Om det inte finns en detaljplan som redan godkänner bebyggelse där, måste du begära att en ny detaljplan skapas hos kommunen och det kan ta flera år.

Försäkringar

Det kan vara svårt att försäkra en husbåt. Försäkringsbolag är som mest rädd för vatten och ditt framtida hem ligger omringat av det, dygnet runt. Därför är det extra viktigt att besikta och vara säker på att inga fel föreligger. Om du hittar några i efterhand ska dessa reklameras till säljaren på en gång. Du borde också kontakta en bra bostadsjurist som hjälper dig att komma vidare om du och säljaren inte kan förlikas.

Prata med försäkringsbolagen när ni ska teckna avtal och be dem förklara vad som ingår och inte. Hos vissa kan det vara så att endast själva båten och dess motor är försäkrad men det ingår ingen hemförsäkring. Diskutera på detaljnivån och gå igenom olika scenarion för att veta vad om gäller. Tänk på att kundtjänst kan ibland säga fel och komma med fel information så spela in samtalet ifall det skulle bli problem senare. Allting ni kommer överens om ska du också ha på papper när du signerar.